Кирил Апостолов

Група НОВА СОФИЯ съществува от средата на 2018 г., но реално заема активна позиция по казуси в обектива на обществени интереси, свързани с гр. София от началото на м. Април 2019 г. През следващата 2020 г., подготвяме събитие, представящо визуална среда, организъм, поглъщащ зрителя и управляващ неговите сетива, в резултат от нашите изследвания. Преди този период ние сме работили и работим по независими проекти в областта на визуалните изкуства в търсене на нови изразни средства в изследването на природа на връзки между социални, политически, икономически и исторически процеси преди всичко в България. В известен смисъл нашите изследвания и проекти в изкуството са елитарни, предназначени за тесен кръг от съмишленици и колеги. В този аспект поне до този момент ние никога не сме се нуждаели от механизми за споделяне и стимулиране на обществена реакция чрез каквито и да е медийни участия или конвенционално присъствие в каквито и да било средства за разпространение на информация.
Но днес обаче, нашата цел е да заемем дълбоко аргументирана позиция по отношение на казуси като подбираме тези, в които липсва алтернативна гледна точка, по която общественото мнение влияе върху индивидуалната свобода за изразяване на различна гледна точка. Една от популярните ни реакции бе създаването на разследване на Група НОВА СОФИЯ около казуса Златен Век. Ние се опитахме чрез документи да привлечем обществено внимание, както на медиите, така и на институциите за съществуването на много обекти, възползващи се от поправка в Закона за устройство на територията, които продължават да се строят в ситуация, в която един от тях е спрян с мотиви, които биха могли да бъдат отправени към всички останали строящи се в момента.
Ние считаме, че използването на социални и политически процеси могат да бъдат като основа и аргумент за създаване на съвременно изкуство, за да може да е част от тъканта на фемилистичния организъм, доминиращ в България, според известен български антрополог.
По отношение на това кой финансира нашите проекти, уверяваме Ви, че това ще бъде широко разпространено в акта на визуалното представяне пред публика.
След отворено писмо до медиите, възнамеряваме да отправим до всички ясно заявили се като кандидат-кметове на гр. София писмо, с молба за отговор в 3 точки, което ще може да прочетете след неговата публикация в уеб сайта ни и на страницата ни в социалните мрежи.

Leave a Reply