Интервю с проф. Хрусанов

Интервю с проф. Хрусанов

Интервю с проф. Дончо Хрусанов, сързано с незаконосъобразността на акта за спиране на сграда Златен век Проф. Дончо Хрусанов е български юрист. Доктор по административно право и административен процес в юридическия факултет на СУ "Кл. Охридски". Автор е на многобройни публикации и учебници в областта на административното право и процес. Член на работната група по приемането на Административнопроцесуален кодекс (АПК). Няколко въпроса, свързани с незаконосъобразността на акта за спиране на сграда Златен век... - Да започнем с това, че сегашният Главният архитект на София три пъти е допълвал и променял разрешението за строеж на „Златен век“ след като валидността му е удължена от закона. Може ли да се допълва и променя разрешение за строеж, ако органът, който го изменя и допълва смята, че то е с изтекъл срок? Не е възможно едновременно един държавен орган да приема, че един правен акт е загубил правното си действие и едновременно да го допълва и променя. Самият сегашен Гл. архитект на София изрично...
Прочети повече