Етикет: СУ "Св. Климент Охридски"

  • Интервю с проф. Хрусанов

    Интервю с проф. Хрусанов

    Интервю с проф. Дончо Хрусанов, сързано с незаконосъобразността на акта за спиране на сграда Златен век Проф. Дончо Хрусанов е български юрист. Доктор по административно право и административен процес в юридическия факултет на СУ „Кл. Охридски“. Автор е на многобройни публикации и учебници в областта на административното право и процес. Член на работната група по…