Как казусът „Златен век“ доказва некадърността на законодателите

Как казусът „Златен век“ доказва некадърността на законодателите

Източник: FROG NEWS, 22.07.2019 г. Как казусът „Златен век“ доказва некадърността на законодателите Само преди няколко дни бе публикуван доклад, който показа, че законодателният процес в Народното събрание продължава да е обременен с много тежки недостатъци. Законовите промени се предлагат без сериозна обосновка, най-често липсва оценка на разходите и резултатите, въобще не се полагат усилия да бъдат информирани гражданите какво се изменя и какви ще бъдат последствията от поправките. В анализа се казва още, че В 94.7% от законопроектите няма посочена информация за проведени обществени консултации или обсъждания, на които да бъдат дискутирани проблемите и причините, налагащии промяната. В мотивите почти винаги (92%) липсват гледните точки на представители на заинтересованите групи. Поправка в Закона за устройство на територията (ЗУТ) без мотиви През 2017 г. се извършва поредната поправка на ЗУТ, която удължава срока за валидност на големи, инфраструктурни проекти от 5 на 10 години. Става въпрос за категории 1 и 2, за които подробен списък сме приложили в края на текста. Според вносителите на тази...
Прочети повече