ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

В тази връзка обработването на лични данни се извършва по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява се с грижа при прилагането на принципите на сигурност и пропорционалност.
Политиката за защита на личните данни не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) или друго относимо законодателство.
Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно. То е с единствена цел Вие, като потребители да може да гласувате и участвате активно в дискусии, подписки, анкети, да изказвате мнения и да коментирате.

Категории лични данни:

Електронните адреси, имена и други Ваши лични данни в качеството Ви на потребители и участници в коментарни рубрики, анкети, подписки, петиции и др. са само в обхвата на този уеб сайт, няма да бъдат използвани за никакви други цели или предоставяни на трети лица без Вашето изрично съгласие. Всяка предоставена от Вас информация може да бъде заличена във всеки един момент по Ваше желание.

Ако имате някакви въпроси, възражения или коментари относно Политиката за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на адрес: novasofianet@gmail.com.