Ние, Група НОВА СОФИЯ ще следим предизборните процеси, кандидати за кмет на София, кметове и общински съветници. По-долу ви предлагаме възможност да изразите своя моментен вот в избора си на една или друга политическа фигура. Може да променяте своя глас или решение всяка седмица…

ГРУПА НОВА СОФИЯ

Уеб сайтът novasofia.net е проект, създаден с некомерсиални цели на граждани на Република България, живеещи и работещи в гр. София.
Като единомишленици, ние сме решени да отстояваме каузи, свързани с развитието на нашия град. [пълен текст]

Разследване – Група НОВА СОФИЯ

В установяване на сходни проекти, идентични с казуса на спряната сграда Златен век на Артекс

Нашето разследване установи наличието на проекти в цялата страна, като сме избрали най-съотносимия спрямо Златен век, който да представим с документи.
Това е 113 метрова сграда, която се оказва абсолютно сходен казус със Златен век, както по категория, така и по срокове на издаване на документи. Сградата се строи в момента в историческия център на София… ПЪЛЕН ТЕКСТ

СЕНКИ ОТ МЕЧТИ НА ХОРА, ОЧАКВАЛИ СВОЕТО ЖИЛИЩЕ

ПРОЕКТ ГРАД-МЕЧТА – ГРУПА НОВА СОФИЯ

Проектът е част от изследване на градската среда. Като фрагмент от проектите на Група НОВА СОФИЯ.  Ние работим в създаването на визуален профил на града…, съставен само от недостроените и превърнали се в руини незавършени сгради. Извършваме визуална документация относно тяхното местоположение, в някои случаи тяхната история и заобикаляща среда, както и създаването на скала за оценка на степента на всеки един обект, свързан с осъществената изолация и безопасност за хората.


Петкана Бакалова за спирането на строежа на сградата Златен век

Петкана Бакалова - зам. председател на УС на Камарата на архитектите в България с ресор "Нормативна уредба".