Представител на група Нова София в предаването ЕвроДикоФ

Представител на група Нова София в предаването ЕвроДикоФ Гости на предаването Кирил Апостолов. Направено е разследване от група Нова София.Разследване, че Законът за устройство на територията се прилага избирателно за идентични строежи.От една страна е спряна сграда с мотиви, които пък позволяват изграждането на други подобни сгради.Политическо взето решение, което изпраща към съда решаването на Read More